Lokalizacja: 32-651 Łęki, ul. Piastowska 55
+48 604 634 578
biuro@pideno.pl

Właściwości silikonu

płyty silikonowe, guma silikonowa, silikon lity

PODSTAWOWE  ZALETY  SILIKONU

 • Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatury od -60°C do +220°C (do +315°C)
 • Znakomita odporność na starzenie cieplne i atmosferyczne
 • Doskonałe własności dielektryczne – odporność na przebicie powyżej 25 kV/mm, oporność objętościowa powyżej 1015 ohm/cm
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Najmniejsze odkształcenie trwałe
 • Hydrofobowość i antyadhezyjność powierzchni
 • Wysoka czystość i obojętność fizjologiczna
 

Guma silikonowa jest odporna na ekstremalne temperatury, ozon, jonizację, promieniowanie, wilgoć, naprężenia, warunki atmosferyczne, długotrwałe magazynowanie i użytkowanie. W związku z tym silikon stosuje się wszędzie tam, gdzie stawia się najwyższe wymagania używanym materiałom. Dlatego też produkty silikonowe są chętnie stosowane w licznych gałęziach przemysłu.

Produkty silikonowe znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji i przemyśle spożywczym – czyli wszędzie tam, gdzie wymagana jest trwałość, sterylność i czystość chemiczna.

 

WŁASNOŚCI   MECHANICZNE

Najlepsze własności mechaniczne mają mieszanki o twardości 50 – 70 Shore A. Właściwości mechaniczne silikonów nie zależą od temperatury. Odporność na rozciąganie, rozrywanie, ściskanie i ścieranie silikonów jest niezwykle wysoka w porównaniu z innymi elastomerami.

 

ODPORNOŚĆ  NA  WARUNKI  ZEWNĘTRZNE

Silikon jest on odporny na niszczące działanie słońca, ozonu i gazów występujących w atmosferze. Całkowita wodoodporność sprawia, że silikon jest odporny również na bardzo wysoką i bardzo niską wilgotność.

 

ODPORNOŚĆ  CHEMICZNA

W dużej mierze zależna jest od temperatury. Należy zwrócić uwagę, że w normalnych warunkach silikon odporny jest na większość powszechnie stosowanych związków chemicznych. Przed doborem silikonu do konkretnego zastosowania zaleca się kontakt z dostawcą w celu sprawdzenia jego odporności chemicznej.

 

Podsumowując – przy porównywaniu różnych elastomerów do konkretnego zastosowania należy zwracać uwagę nie tylko na jednostkowy wydatek przy zakupie produktu, ale również na całkowity koszt eksploatacji czyli koszt zakupu, konserwacji, montażu i czas eksploatacji. Istnieje wiele elastomerów dostępnych w bardziej atrakcyjnych cenach niż silikon ale ich czas eksploatacji i niezawodności nie może się równać do silikonu.

 

Parametry fizyko-chemiczne elastomerów silikonowych

 

  Zmiana parametrów
przy rozrywaniu
 
  Temp Twardość Siła Wydłużenie Objętość Wynik
°C Shore A % % %  
Aceton 20
50
-10
-20
-42
-60
-31
-50
+32
+60
DB
DB
Alkohol benzylowy 20
100
-2
-5
-3
-4
-10
-6
+1
+3
DB
DB
Alkohol di acetonowy 20
168
-1
-10
-14
-20
0
-23
+138
+18
DB
DB
Alkohol etylowy 20
78
-5
-14
-29
-45
-15
-15
+7
+19
DB
WAR
Alkohol metylowy 65 -4 -5 +8 +3 DB
Alkohol spożywczy 20 +24 -73 -78 +239 WAR
Amoniak 20 +12 -27 -16 +2 DB
Anhydryd ftalenu 150 -1 -43 +9 +2 DB
Anhydryd octowy 20 -1 -6 +7 +1 DB
Bytanol 177 -32 -79 -55 +97 WAR
Chlorek sodu 20% 20 -1 +7 +9 +1 DB
Chloroform 20 -29 -91 -91 +244 WAR
Cyklohexan 20
81
-26
-27
-71
-86
-76
-87
+233
+241
WAR
WAR
Detergent roztwór 1% 20 0 0 +2 -1 DB
Di butyl lotny 20
142
-30
-46
-71
 
-85
 
+147
+390
WAR
NDST
Di chlorometan 20 -22 -70 -69 +154 WAR
Di methylo formamid 100 -2 -20 +18 +2 DB
Dwuchromian potasu 20% 20 0 -9 0 0 DB
Glicerol 100 -1 0 +7 0 DB
Glikol 20 -1 +2 +6 0 DB
Glikol / Woda   50 : 50 20 0 -4 +5 0 DB
Hexan 20 -23 -74 -78 +239 WAR
Izopentanol 132 -46 -74 -100 +155 NDST
Keton metyloetylowy 80 -24 -71 -62 +102 WAR
Kwas azotowy 10%
 5%
 65%
20
80
20
-2
-1
+6
-24
-51
-93
-15
-15
-100
0
+1
+3
WAR
WAR
NDST
Kwas fosforowy 50%
 50%
 85%
 30%
 35%
20
100
20
20
100
0
+1
0
0
0
-4
-42
-21
-1
-30
+4
-21
-10
+6
-32
0
0
-1
-1
0
DB
WAR
WAR
DB
DB
Kwas mrówkowy 20
100
-1
-49
-3
 
-15
 
+2
 
DB
NDST
Kwas octowy 20
100
-1
-21
-16
-72
-3
-92
-1
+
DB
NDST
Kwas siarkowy 10% 20
80
+1
 
-3
 
-4
 
-1
 
DB
NDST
Kwas solny  30%
 10%
 10%
20
20
80
+5
0
-1
-4 -5  
0
+3
NDST
DB
NDST
Kwas stearynowy 150 +21 -88 -100 -4 NDST
Kwas wodorofluorowy 5% 20   -81 -71   NDST
Margaryna 100 -2 +3 +9 0 DB
Metakrylan metylu 20 -23 -69 -64 -117 WAR
Ocatnoamidy 150 +3 -28 -2 +1 DB
Octan butylu 20 -25 -73 -73 +152 WAR
Octan etylu 20 -22 -72 -69 +110 WAR
Olej kokosowy 100 -3 -8 +6 +3 DB
Olej mineralny ASTM 1
 ASTM 2
 ASTM 3
100
150
150
-4
-7
-42
-19
-7
-98
+16
+16
-96
+4
+9
+14
DB
WAR
NDST
Olej napędowy 20 -22 -65 -50 +90 WAR
Olej silnikowy SAE 20
 SAE 30
150
150
-23
-17
-89
-69
-49
-13
+22
+17
WAR
WAR
Oliwa z oliwek 100 -2 +2 +16 0 DB
Opary benzyny 20 -25 -73 -76 +224 WAR
Płyn hamulcowy 100 -2 -5 +15 +3 DB
Płyn silikonowy AK 100
 AK 350
 AK 500
 AP 100
 AP 500
 AR  20
 AR 200
150
150
150
150
150
150
150
-20
-13
-10
-13
-10
-31
-22
-52
-34
-27
-15
-12
-62
-46
-41
-16
-11
-18
-10
-56
-42
+31
+25
+21
+17
+12
+90
+36
WAR
WAR
WAR
WAR
DB
WAR
WAR
Podchloryn sodu 20% 20 -1 +5 +6 +1 DB
Smar łożyskowy 150 -18 -59 -6 +20 WAR
Soda kaustyczna 10%
 10%
 30%
 50%
20
80
20
20
-3
-2
-3
-3
-19
-20
-8
-17
0
-7
+2
+2
+1
0
+2
+3
DB
DB
DB
WAR
Sól kuchenna 10% 20 -2 -1 +6 0 DB
Styren 20 -21 -65 -62 +90 WAR
Terpentyna 20 -27 -74 -72 +195 WAR
Tetra hydrofuran 65 -28     +218 WAR
Toluen 20 -24 -73 -73 +179 WAR
Wazelina 150 -9 -11 -2 +15 DB
Węglan sodu 20 -2 -31 -11 0 DB
Woda utleniona 10%
 30%
20
21
-1
0
0
-8
+5
+15
0
0
DB
DB
Wodorotlenek potasu 50% 20 -1 -10 +9 -1 WAR
Wodorotlenek wapnia 20 +1 -11 +6 0 DB
Xylen 20 -24 -71 -71 +170 WAR
1.4 – Dioxan 101 -25 -58 -62 +77 WAR
2 – Propanol 20
82
-14
-20
-12
-69
-20
-53
+24
+67
DB
WAR

DB – dobry 
WAR – warunkowo dobry, zaleca się testy 
NDST – nie zaleca się stosowania

 

OPIS MATERIAŁU

 1. Ciężar właściwy: 1,2
 2. Twardość: 65 ± 5 Shore A
 3. Wytrzymałość na rozrywanie: 7,5 MPa
 4. Wydłużenie przy zerwaniu: 620%
 5. Wytrzymałość na skręcanie: 35 KN/m
 6. Maksymalne skrócenie: 55%
 7. Zakres temperatur roboczych: -65°C ÷ +170°C
 8. Utwardzanie: 22 godziny w temp. 177°C

 

Na innych naszych stronach znajdziecie Państwo:

– uszczelki silikonowe z silikonu litego uszczelki
– silikon lity (guma silikonowa) w płytach guma silikonowa, silikon lity
– silikon spieniony (gąbka silikonowa) w płytach gąbka silikonowa, silikon spieniony

Profile silikonowe mogą być transparentne (przeźroczyste) lub w dowolnym kolorze określonym wg palety RAL. Link do strony zawierającej kolory z palety RAL znajduje się TUTAJ