Właściwości silikonu

 

 

GŁÓWNE  ZALETY  SILIKONU

 

 • Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatury od -40°C do +220°C (do +315°C). Znakomita odporność na starzenie cieplne i atmosferyczne
 • Doskonałe własności dielektryczne – odporność na przebicie powyżej 25 kV/mm, oporność objętościowa powyżej 1015 ohm/cm
 • Odporność na promieniowanie UV
 • Najmniejsze odkształcenie trwałe
 • Hydrofobowość i antyadhezyjność powierzchni
 • Wysoka czystość i obojętność fizjologiczna

 

Guma silikonowa jest odporna na ekstremalne temperatury, ozon, jonizację, promieniowanie, wilgoć, naprężenia, warunki atmosferyczne, długotrwałe magazynowanie i użytkowanie. W związku z tym silikon stosuje się wszędzie tam, gdzie stawia się najwyższe wymagania używanym materiałom.
Dlatego też produkty silikonowe są chętnie stosowane w licznych gałęziach przemysłu.

Produkty silikonowe znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji i przemyśle spożywczym – wszędzie tam, gdzie wymagana jest trwałość, sterylność i czystość chemiczna.

 

WŁASNOŚCI   MECHANICZNE

Najlepsze własności mechaniczne mają mieszanki o twardości 50 – 70 Shore A. Właściwości mechaniczne silikonów nie zależą od temperatury. Odporność na rozciąganie, rozrywanie, ściskanie i ścieranie silikonów jest niezwykle wysoka w porównaniu z innymi elastomerami.

 

ODPORNOŚĆ  NA  WARUNKI  ZEWNĘTRZNE

Silikon jest on odporny na niszczące działanie słońca, ozonu i gazów występujących w atmosferze. Całkowita wodoodporność sprawia, że silikon jest odporny również na bardzo wysoką i bardzo niską wilgotność.

 

ODPORNOŚĆ  CHEMICZNA

W dużej mierze zależna jest od temperatury. Należy zwrócić uwagę, że w normalnych warunkach silikon odporny jest na większość powszechnie stosowanych związków chemicznych. Przed doborem silikonu do konkretnego zastosowania zaleca się kontakt z dostawcą w celu sprawdzenia jego odporności chemicznej.

 

Przy porównywaniu różnych elastomerów do konkretnego zastosowania należy zwracać uwagę nie tylko na jednostkowy wydatek przy zakupie produktu, ale również na całkowity koszt eksploatacji czyli koszt zakupu, konserwacji, montażu i czas eksploatacji. Istnieje wiele elastomerów dostępnych w bardziej atrakcyjnych cenach niż silikon ale ich czas eksploatacji i niezawodności nie może się równać do silikonu.

 

Parametry fizyko-chemiczne elastomerów silikonowych

 

 Zmiana parametrów
przy rozrywaniu
 
 TempTwardośćSiłaWydłużenieObjętośćWynik
°CShore A%%% 
Aceton20
50
-10
-20
-42
-60
-31
-50
+32
+60
DB
DB
Alkohol benzylowy20
100
-2
-5
-3
-4
-10
-6
+1
+3
DB
DB
Alkohol di acetonowy20
168
-1
-10
-14
-20
0
-23
+138
+18
DB
DB
Alkohol etylowy20
78
-5
-14
-29
-45
-15
-15
+7
+19
DB
WAR
Alkohol metylowy65-4-5+8+3DB
Alkohol spożywczy20+24-73-78+239WAR
Amoniak20+12-27-16+2DB
Anhydryd ftalenu150-1-43+9+2DB
Anhydryd octowy20-1-6+7+1DB
Bytanol177-32-79-55+97WAR
Chlorek sodu 20%20-1+7+9+1DB
Chloroform20-29-91-91+244WAR
Cyklohexan20
81
-26
-27
-71
-86
-76
-87
+233
+241
WAR
WAR
Detergent roztwór 1%2000+2-1DB
Di butyl lotny20
142
-30
-46
-71
 
-85
 
+147
+390
WAR
NDST
Di chlorometan20-22-70-69+154WAR
Di methylo formamid100-2-20+18+2DB
Dwuchromian potasu 20%200-900DB
Glicerol100-10+70DB
Glikol20-1+2+60DB
Glikol / Woda   50 : 50200-4+50DB
Hexan20-23-74-78+239WAR
Izopentanol132-46-74-100+155NDST
Keton metyloetylowy80-24-71-62+102WAR
Kwas azotowy 10%
 5%
 65%
20
80
20
-2
-1
+6
-24
-51
-93
-15
-15
-100
0
+1
+3
WAR
WAR
NDST
Kwas fosforowy 50%
 50%
 85%
 30%
 35%
20
100
20
20
100
0
+1
0
0
0
-4
-42
-21
-1
-30
+4
-21
-10
+6
-32
0
0
-1
-1
0
DB
WAR
WAR
DB
DB
Kwas mrówkowy20
100
-1
-49
-3
 
-15
 
+2
 
DB
NDST
Kwas octowy20
100
-1
-21
-16
-72
-3
-92
-1
+
DB
NDST
Kwas siarkowy 10%20
80
+1
 
-3
 
-4
 
-1
 
DB
NDST
Kwas solny  30%
 10%
 10%
20
20
80
+5
0
-1
-4-5 
0
+3
NDST
DB
NDST
Kwas stearynowy150+21-88-100-4NDST
Kwas wodorofluorowy 5%20 -81-71 NDST
Margaryna100-2+3+90DB
Metakrylan metylu20-23-69-64-117WAR
Ocatnoamidy150+3-28-2+1DB
Octan butylu20-25-73-73+152WAR
Octan etylu20-22-72-69+110WAR
Olej kokosowy100-3-8+6+3DB
Olej mineralny ASTM 1
 ASTM 2
 ASTM 3
100
150
150
-4
-7
-42
-19
-7
-98
+16
+16
-96
+4
+9
+14
DB
WAR
NDST
Olej napędowy20-22-65-50+90WAR
Olej silnikowy SAE 20
 SAE 30
150
150
-23
-17
-89
-69
-49
-13
+22
+17
WAR
WAR
Oliwa z oliwek100-2+2+160DB
Opary benzyny20-25-73-76+224WAR
Płyn hamulcowy100-2-5+15+3DB
Płyn silikonowy AK 100
 AK 350
 AK 500
 AP 100
 AP 500
 AR  20
 AR 200
150
150
150
150
150
150
150
-20
-13
-10
-13
-10
-31
-22
-52
-34
-27
-15
-12
-62
-46
-41
-16
-11
-18
-10
-56
-42
+31
+25
+21
+17
+12
+90
+36
WAR
WAR
WAR
WAR
DB
WAR
WAR
Podchloryn sodu 20%20-1+5+6+1DB
Smar łożyskowy150-18-59-6+20WAR
Soda kaustyczna 10%
 10%
 30%
 50%
20
80
20
20
-3
-2
-3
-3
-19
-20
-8
-17
0
-7
+2
+2
+1
0
+2
+3
DB
DB
DB
WAR
Sól kuchenna 10%20-2-1+60DB
Styren20-21-65-62+90WAR
Terpentyna20-27-74-72+195WAR
Tetra hydrofuran65-28  +218WAR
Toluen20-24-73-73+179WAR
Wazelina150-9-11-2+15DB
Węglan sodu20-2-31-110DB
Woda utleniona 10%
 30%
20
21
-1
0
0
-8
+5
+15
0
0
DB
DB
Wodorotlenek potasu 50%20-1-10+9-1WAR
Wodorotlenek wapnia20+1-11+60DB
Xylen20-24-71-71+170WAR
1.4 – Dioxan101-25-58-62+77WAR
2 – Propanol20
82
-14
-20
-12
-69
-20
-53
+24
+67
DB
WAR

DB – dobry 
WAR – warunkowo dobry, zaleca się testy 
NDST – nie zaleca się stosowania

 

OPIS MATERIAŁU

 1. Ciężar właściwy: 1,2
 2. Twardość: 65 ± 5 Shore A
 3. Wytrzymałość na rozrywanie: 7,5 MPa
 4. Wydłużenie przy zerwaniu: 620%
 5. Wytrzymałość na skręcanie: 35 KN/m
 6. Maksymalne skrócenie: 55%
 7. Zakres temperatur roboczych: -65° C ÷ +170° C
 8. Utwardzanie: 22 godziny w temp. 177° C